Tinnitus-Hjelper

 

 

Tinnitus-Hjelper er en dataprogrampakke til bruk i behandlingsopplegg for pasienter med diagnose tinnitus

 


"Gjennom audiovisuell trening, vil Tinnitus-Hjelper trene hjernen i å gjenkjenne lydbilder til tross for ulike støykilder."

Nevrokognitiv tilnærming til Tinnitus (NkT)

NKT bygger på teorier om at hjernen er et system for informasjonsbehandling og virkelighetsforståelse og dette danner da et utgangspunkt til terapeutisk endring.

Les mer...

Som et ledd i et behandlingsopplegg, benyttes lyd-stimuli for å avlære hjernen bevisst og ubevisst å rette fokus på tinnituslyden.

Lydstimuli brukes i auditiv oppmerksomhetstrening (uformelle eller formelle metoder). Tinnitus-Hjelper er en norskutviklet oppmerksomhetsprosesstrenings dataprogram til bruk i behandlingsopplegg for pasienter med plagsom tinnitus. Denne trening er viktig for å kunne bedre selektiv oppmerksomhets-funksjoner, slik at hjernen trenes til å ignorere tinnitus lyden over tid (selektiv ignorering).

 


Vil Tinnitus-Hjelper hjelpe mot "min Tinnitus" ?


Plagsom tinnitus kan påvirke din generelle oppmerksomsomhetsevne slik at din konsentrasjonsevne og din selektiv oppmersomhetsevne kan bli redusert.

Les mer...

Selektiv oppmerksomhet er den mentale evne som trenges til å undertrykke distraherende signaler. I praksis betyr dette at du som har plagsom tinnitus med nedsatt selektiv oppmerksomhet vil ha det vanskelig for å skifte oppmerksomheten fra den "automatisert" lyd og undertrykke den.

Gjennom auditiv oppmerksomhetstrening, vil Tinnitus-Hjelper lære hjernen til å undertrykke distraherende tinnitus og styre oppmerksomheten bedre.Hvordan virker Tinnitus-Hjelper ?

  • Lytt
  • Finn riktig lyd
  • Finn riktig plassering
Les mer...

Sample1


Progresjon i behandlingen

    Progresjon"
  • Treningsøktene er fordelt på dager.
  • Et behandlings-opplegg består av 14 dager.
  • Programmet holder oversikten over hvor langt man er kommet i opplegget.

Oppfølging i behandlingen

  • Gjennom oppfølging i perioden, kan terapeutisk veileder analysere fremgang gjennom treningen.
  • Veileder får gjennom programmet informasjon om progresjon i behandlingen, samt hjelp til å identifisere områder i den kognitive sensivitetstreningen som bør vektlegges.


Hvordan kan jeg prøve ut Tinnitus-Hjelper ?

Kontakt din behandler for detaljer for å benytte Tinnitus-Hjelper. Du kan også kontakte oss, og vi vil sende deg informasjon om hvordan Tinnitus-Hjelper kan brukes som et tillegg i et helhetlig behandlingsopplegg.